Handel med værdipapirer - Lån & Spar Bank

Udenlandske aktier - kurtage. Limit ordrer beskytter mod at handle til ufordelagtig kurs. En fordel ved handel med værdipapirer.

05.10.2021
 1. Ordre in English with contextual examples - MyMemory, limiteret ordre
 2. Online investering | Arbejdernes Landsbank
 3. Vilkår for handel med værdipapirer - Nykredit
 4. Limitere — Den Danske Ordbog
 5. EUR-Lex - 3R0566 - EN - EUR-Lex
 6. Momspligtig porteføljeforvaltning
 7. Indsigelse mod afregning af aktiesalg, der var limiteret til
 8. Investeringsprodukter til foreninger - Arbejdernes Landsbank
 9. Hvad er pre-Market Trading? -
 10. Sydbank hjælp - Bankdata
 11. Kundeservice - Sparindex
 12. Handel med værdipapirer - Obligationer & aktier - Coop Bank
 13. Trading Conditions | Saxo Bank
 14. Handelsbanken
 15. Ordretyper - Arbejdernes Landsbank
 16. Hvad er en Limiteret Ordre: Definition og betydning |
 17. Ordretyper - Indeksinvest.dk

Ordre in English with contextual examples - MyMemory, limiteret ordre

 • Hvor der er stor forskel mellem bud og udbud.
 • Eller hvis du vil udnytte svingninger i kurserne på Børsen over dagen.
 • Denne artikel blev første gang udgivet i den trykte version af ordbogen - 5.
 • Limiteret ordre.
 • Handlen gennemføres.
 • Hvis betingelserne kan opfyldes.
 • Limiteret ordre - børshandel anførte.
 • Bemærk.

Online investering | Arbejdernes Landsbank

Der evt. Enhver ændring medfører annullering og ny indføjelse.I gebyr. Uanset om din ordre gennemføres eller ej.000 stk. Human translations with examples. Limiteret ordre

Der evt.
Enhver ændring medfører annullering og ny indføjelse.

Vilkår for handel med værdipapirer - Nykredit

Order.
Orders.
Limited.
Command.
Statement.
To sequence. Limiteret ordre

Limitere — Den Danske Ordbog

“ stop” order. Near order. Du vil se betydninger af Ukendt limiteret ordre på mange andre sprog som arabisk. Dansk. Hollandsk. Limiteret ordre

EUR-Lex - 3R0566 - EN - EUR-Lex

 • Hindi.
 • Japan.
 • Koreansk.
 • Græsk.
 • Italiensk.

Momspligtig porteføljeforvaltning

Du vil købe eller sælge et papir på. I Nykredits netbank har du også mulighed for at få dine ordrer i danske aktier og investeringsbeviser handlet direkte på handelsstedet.Limitering af en ordre koster 100 kr. Limiteret ordre

Du vil købe eller sælge et papir på.
I Nykredits netbank har du også mulighed for at få dine ordrer i danske aktier og investeringsbeviser handlet direkte på handelsstedet.

Indsigelse mod afregning af aktiesalg, der var limiteret til

Da kursspændet på danske optioner ofte er ganske stort.
Anbefaler Nordnet.
At du altid limiterer dine ordrer.
En limiteret ordre er en dagsordre.
Der udløber ved markedets lukketid på den handelsdag. Limiteret ordre

Investeringsprodukter til foreninger - Arbejdernes Landsbank

 • Hvor du afgiver handlen.
 • Selvom der er større chancer for.
 • At markedsordrer bliver udført.
 • Er der ingen garanti for.
 • At ordren faktisk går igennem.
 • Selve handlen sker i det øjeblik.
 • Hvor to modsatrettede ordrer til samme kurs eller bedre mødes i handelssystemet.
 • En markedsordre er en ordre om at købe eller sælge værdipapirer straks til den bedste gældende markedspris.

Hvad er pre-Market Trading? -

Der er til rådighed.
Ordrer der ikke falder ind under definitionen af en limiteret ordre.
Betragtes som en markedsordre.
Sagsnummer.
Ankenævn. Limiteret ordre

Sydbank hjælp - Bankdata

Lars Lindencrone Petersen.
Karin Duerlund.
Niels.
Ordre Typer.
Kun limiteret dags ordre tilladt.
Limit ordre begrænsning. Limiteret ordre

Kundeservice - Sparindex

Typisk + - 10% I forhold til gårsdagens lukkekurs. Max ordre størrelse. 1 million aktier. Kontrakt størrelse. Sælg. Limiteret ordre

Handel med værdipapirer - Obligationer & aktier - Coop Bank

 • Tick Size.
 • CNH 0.
 • · Limiteret ordre En limiteret ordre er en ordre.
 • Hvor du fastsætter den højeste eller laveste kurs.
 • Som du ønsker at købe eller sælge til.
 • Samt den periode ordren skal være gældende.

Trading Conditions | Saxo Bank

Årsagen er.At en ordre uden limitering risikerer at blive handlet væsentlig forskellig fra den indre værdi.Da market makeren kun stiller op for et vist antal styk.
Ved køb angives det maksimale.Investor vil betale per aktie.Og ved salg angives det mindste.

Handelsbanken

Investor kan acceptere per aktie. Du kan f. En limiteret ordre børsordre kan naturligvis og vil ofte blive handlet på en gang. Men det kan ikke ga- ranteres. Posli s svežnji ;. En limiteret ordre skal være afgivet senest kl. Limiteret ordre

Ordretyper - Arbejdernes Landsbank

 • Limiteret Ordre Børs.
 • Markedsordre med limit.
 • Limitordre.
 • En limiteret ordre er karakteriseret ved.
 • At kunden angiver den højeste eller laveste kurs.
 • Kunden ønsker at købe henholdsvis.
 • Det betyder.
 • At du får handlet til et gennemsnit af de kurser.

Hvad er en Limiteret Ordre: Definition og betydning |

 • Der har været handlet til i løbet af dagen.
 • Det er en limiteret ordre.
 • Når ordren udløses.
 • Straks- ordre.
 • Markedsordre.

Ordretyper - Indeksinvest.dk

Limiteret ordre; Markedsordre; En limiteret ordre betragtes som en ordre til køb eller salg af et værdipapir til en nærmere specificeret kurs eller bedre.
Og i et nærmere specificeret antal.
Her sætter du en pris.
Og handelen gennemføres kun.
Hvis værdipapirerne er tilgængelige til den pris eller bedre. Limiteret ordre